Planering, service, installation och underhåll

Med professionalitet sedan 1974.

Det som vi säljer och installerar, underhåller vi också.

Planering: Vi planeringr en färdig att använda konfiguration.

Installation: Vi installerar alla våra salda produkter enligt avtal.

Service: Maskinernas regelbunda underhåll inverkar mycket på deras funktionalitet och livslängd. Det kan också vara en förebyggande verksahet genom vilken maskinernas felfria funktion garanteras. Vi underhåller alla vår sålda produkter på ett grundad på prefessionellt sätt grundad på lång erfärennet.

Oy Facman Ab är ett Vasa-baserat försäljnings- och serviceföretag som ansvarar för de produkter vi säljer.

Fråga mera i vår butiken, eller tag kontakt med oss!