Luottokelpoisuus

Dun & Bradstreet arvioi kaikkien osakeyhtiöiden, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden sekä toiminimien luottokelpoisuutta. Automaattinen Ratingjärjestelmä analysoi, vertaa ja arvioi kaikki saatavissa olevat tiedot tuhansien erilaisten kriteerien avulla ennen lopullista päätöstä. Todistus, luottoluokitus, esitetään seitsenportaisella asteikolla, jossa korkein arvosana on AAA