2000 talets bläckstråle- och laser faxar är idag kontorests mångsidiga hjälpredare. Med fax sänder du snabbt och förmånligt dokument. Faxar är också utmärkta hjälpredare till i dagens kontors rutiner..

 

Faxens egenskaper kan t.ex. vara:
  • Färgutmatning

  • Svartvit utmatning

  • PC-fax och scanner till e-post

  • Kopieringsmaskin

  • Scanner

   
 
 
Från oss får du faxar för hemmabruk och
för krävande professionellt bruk