Installation, underhåll och garanti
Det som vi säljer och installerar underhåller vi också.
Med professionalitet sedan 1974
Installation:
Enligt avtal installerar vi alla våra sålda
produkter komplett.
Underhåll:
Maskinernas regelbundna underhåll inverkar
mycket på deras funktionalitet och livslängd.
Det kan vara förebyggande för maskinernas
felfria funktionalitet. Vi underhåller alla våra
sålda produkter med lång erfarenhet och
professionalitet.
Garanti:
Till alla våra sålda produkter ger
vi 12 - 60 mån gartanti. Fråga!