Installering, service och garanti

Med professionalitet sedan 1974.


Det som vi säljer och installerar, underhåller vi också.

Installation: Enligt avtal installerar vi alla våra såldaprodukter komplett.

Service: Maskinernas regelbundna underhåll inverkarmycket på deras funktionalitet och livslängd. Det kan vara förebyggande för maskinernasfelfria funktionalitet.
Vi underhåller alla vårasålda produkter med lång erfarenhet ochprofessionalitet.

Garanti: Till alla våra sålda produkter gervi 12 - 60 mån gartanti.


Fråga mer!


Service och underhåll med över 45 års erfarenhet - allt under ett tak

Oy Facman Ab är ett Vaasa-baserat försäljnings- och serviceföretag som ansvarar för de produkter de säljer.


Behörigheter

Oy Facman Ab har lagliga elektriska tillstånd som utfärdats av TUKES: Reparationer av elektrisk utrustning L.
Vårt företag finns i Tukes-registret, operatörer (installation, underhåll och reparation).
I registret kan du kontrollera om operatören har laglig rätt att utföra det aktuella elinstallations- och reparationsarbetet.
Länk till TUKES webbplats