Den senaste juvelen i automattillverkaren Nectas sortiment garanterar ett överlägset pris- kontra prestandaförhållande.
Coffee Art Plus är en espressoautomat som kombinerar beprövad teknik med de senaste innovationerna för färskmjölksbaserade kaffedrycker.

Ring Autobar representanten för mera information

Lars Söderström
0400 563 999
e-mail vaasa@autobar.fi
e-mail lasse@facman.fi